Doelstellingen

Wij zetten in op het versterken van de identiteit en het profiel van de gemeente zodat inwoners, ondernemers, organisaties en bezoekers weten waarom zij voor Zutphen moeten kiezen. We vertalen de strategische doelen en zoeken daarbij de verbinding met de samenleving. Het gesprek met onze inwoners en ondernemers is kenmerkend voor onze werkwijze. In onze communicatie zijn we zorgvuldig, open en herkenbaar. We gaan uit van de vraag en de behoefte in de samenleving en kiezen de communicatievorm die past bij de situatie.

Samen met de Stichting Zutphen Promotie zetten we stevig in op promotie van Zutphen: een aantrekkelijke woon- en centrumstad met goede voorzieningen en een mooie binnenstad. We houden vast aan de historische waarden én benadrukken ook de innovaties en ontwikkelingen. We richten ons daarbij nadrukkelijk op huidige en toekomstige ondernemers in Zutphen.

Voor Zutphen is behoud van de juridische functie essentieel. De juridische branche is een belangrijk sociaaleconomisch gegeven en een relevante factor voor ondernemerschap en innovatie in leidende branches zoals food, health, agribusiness en energy.

We ontwikkelen ons steeds meer tot een organisatie die op samenwerking gericht en ondernemend is. We staan open voor initiatieven van inwoners en organisaties en faciliteren die. We maken ons beleid en onze plannen in samenspraak. We blijven onze dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen verbeteren. Wij zorgen ervoor dat zaken snel en zeker geregeld worden. We zijn transparant en aanspreekbaar.