Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen

Meerjarig beeld reserves

(bedragen x € 1.000)

Bedragen x € 1.000

saldo begin 2018

vermeer-deringen 2018

vermin-deringen 2018

saldo begin 2019

vermeer-deringen 2019

vermin-deringen 2019

saldo begin 2020

vermeer-deringen 2020

vermin-deringen 2020

saldo begin 2021

vermeer-deringen 2021

vermin-deringen 2021

Saldo eind 2021

A. Algemene reserves

14.537

533

3.932

11.138

533

2.773

8.898

533

441

8.990

533

401

9.121

B. Reserves dekking kapitaallasten

15.523

1.218

4.031

12.710

1.223

1.863

12.070

1.223

1.861

11.432

1.248

1.858

10.822

C. Egalisatiereserves

13.339

1.663

4.224

10.777

1.697

3.456

9.019

1.834

3.303

7.550

2.204

3.080

6.674

D. Reserves grondbedrijf

2.489

33

0

2.522

33

0

2.555

33

0

2.588

33

0

2.621

F. Overige bestemmingsreserves

9.869

1.104

1.609

9.364

1.204

479

10.089

1.304

446

10.947

1.404

445

11.906

Totaal reserves

55.757

4.551

13.796

46.511

4.690

8.571

42.630

4.927

6.050

41.507

5.422

5.784

41.145

Meerjarig beeld voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Bedragen x € 1.000

saldo begin 2018

vermeer-deringen 2018

vermin-deringen 2018

saldo begin 2019

vermeer-deringen 2019

vermin-deringen 2019

saldo begin 2020

vermeer-deringen 2020

vermin-deringen 2020

saldo begin 2021

vermeer-deringen 2021

vermin-deringen 2021

Saldo eind 2021

A. Verplichtingen verliezen, risico's

2.686

51

0

2.737

50

0

2.787

32

0

2.819

32

0

2.850

B. Voorzieningen van derden

verkregen middelen

4.360

507

954

3.913

507

631

3.788

507

631

3.664

507

631

3.539

C. Grondbedrijf

10.552

0

0

10.552

0

0

10.552

0

0

10.552

0

0

10.552

Totaal voorzieningen

17.598

558

954

17.202

557

631

17.127

539

631

17.034

539

631

16.941