Financieel overzicht

De exploitatie van Leesten verloopt conform verwachting, mede door afspraken over onvoorwaardelijke grondafname. De woningbouwafspraken met partijen zijn het afgelopen jaar geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de KWP-IV prognose.

Verwacht resultaat

€ 3,1 mln. verlies

Risico's

€ 0,3 mln.

Einddatum

31-12-2026