Onze inzet

In 2018 volgt aanbesteding van een nieuw deelgebied met ruime vrije kavels. In de aanbesteding staan duurzame energievoorziening en wooncomfort centraal.
Na de woningbouw volgt de aanleg van de openbare ruimte. De openbare ruimte is eigentijds, van hoog niveau en klimaatbestendig. De aanleg van de openbare ruimte vindt plaats in overleg met de bewoners.