Financieel overzicht

Project

Meerjarenraming per 1-1-2017 in €

Herinrichting Marspoortstraat / Groenmarkt

1.525.000

Dorpsrand De Teuge (zuidelijke rand)

950.000

Groene Dorpsrand De Teuge / Mulderskamp / De Marsch / Groene Wig

860.000

MFC / Buurtcentrum

650.000

Verbreding voet- en fietsverbinding Oude Ijsselbrug

5.650.000

Inrichting Tichelbeeksewaard

880.000

Riviermaatregelen Oostoever (raming Gebiedsplan is inclusief Ijsselkade Noord)

400.000

Ijsselkade midden en zuid, rijbaan en kiosk

5.640.000

Ijsselkade Noord (Havenstraat - Noorderhaven)

3.500.000

Vispoorthaven, Stadsplateeu, waterwerk, Ijsselpaviljoen

1.500.000

Uitzichtpunt Stadsbalkon

400.000

Kanonsdijk

1.300.000

Weg naar Voorst

3.430.000

Ijsselplein

1.650.000

Hertog van Gelreplein en Kanonsdijk

745.000

Mini-verkeersciculatieplan en recreatieve routes

500.000

Uitzichtpunten

650.000

Onvoorzien / reservering

Onvoorzien

450.000

Reservering ruimtelijke klimaatadaptatie / duurzaamheid

1.118.943

Totaal

31.798.943