Samenwerking

We werken nauw samen met onder andere de provincie Gelderland, waterschappen, Rijkswaterstaat, ProRail, Binnenstadsmanagement, Zutphen Promotie en de klankbordgroep van bewoners en belangenbehartigers. Het programma wordt gefinancierd door de provincie Gelderland, de gemeente Zutphen en bijdragen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.