Onze inzet

In 2018

  • Afronding herinrichting IJsselkade Zuid en rijbaan
  • Voorbereiding herinrichting IJsselkade Noord
  • Uitvoering inrichting Tichelbeeksewaard
  • Planvorming Multifunctioneel Centrum De Hoven
  • Plannen Glastuinbouw
  • Natuurlijk wonen en recreatie noordrand

In 2019

  • Ontwerp herinrichting wegen en pleinen De Hoven
  • Herinrichting dorpsrand De Teuge