Ambitie

Met het programma willen we  stedelijke recreatie en toerisme stimuleren, zorgen voor een veilige rivier en voor meer ruimtelijke kwaliteit. Dit willen we bereiken door de natuur, de historie en het water beter te benutten. Met het programma Rivier in de Stad leggen we een link tussen verleden, heden en toekomst.