Onze inzet

Wij zetten onze gronden in om (strategische) beleidsdoelen te realiseren. Vanuit wonen stellen we bijvoorbeeld grond beschikbaar voor duurdere woningen of levensloopbestendige woningen.
In de voorwaarden voor gronduitgifte maken wij afspraken over de bijdrage aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Voor sport moeten we gronden in portefeuille hebben om sportvelden te kunnen realiseren. Voor onderwijs geldt hetzelfde. Prognoses uit de beleidsvelden bepalen daardoor mede de omvang en de samenstelling van onze grondportefeuille.