Doelstellingen

Grondbeleid beschrijft waarom wij grond in eigendom hebben, waarom en hoe we grond verwerven, waarom grond van functie verandert en hoe we grond beheren en uitgeven. Dit is een dynamisch gegeven waarbij onze gronden effectief en efficiënt moeten worden ingezet. Het grondbeleid levert een bijdrage aan evenwichtige en duurzame ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling van Zutphen.

Brede focus

Wij opereren op de grondmarkt met een brede focus. Wij nodigen uit, denken mee, staan open voor initiatieven. Wij faciliteren waar we kunnen en waar dat gewenst is.

Vernieuwend

We kunnen van de faciliterende functie afwijken als een verwacht maatschappelijk of financieel rendement de keuze voor een andere rol logischer maakt. Leidraad is steeds onze langetermijnvisie. In onze visie staan vernieuwende vormen van beheer, betrokkenheid van eigenaren en gebruikers, duurzaamheid en tijdelijk en definitief gebruik centraal. En is er meer ruimte voor organisch en adaptief ontwikkelen.