Doelstellingen

Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers

De zelfstandige professional staat centraal. Hij is verantwoordelijk voor het verbinden van zijn talenten en ambities aan de doelen van de organisatie. Hulp daarbij komt van collega's en leidinggevenden. Doel is dat een medewerker weet wat hij te bieden heeft en verantwoordelijkheid neemt in het werk. Hij kan zelfstandig en autonoom werken.

Vrijheid binnen kaders

Een zelfstandig professional heeft een grote mate van vrijheid om flexibel in te spelen op ontwikkelingen. Tegelijkertijd werken we samen in een organisatie die kaders stelt die soms ook beperkend kunnen werken. Doel is een goede balans te houden tussen standaardisatie en flexibiliteit.

Digitalisering van de dienstverlening maakt veel meer mogelijk

 In de I-visie is aangegeven wat we willen bereiken en hoe. Doel is om de e-diensten verder uit te breiden, waarbij we onder meer op MijnOverheid.nl aansluiten bij Digitaal 2017 en de Digitale Agenda 2020. We houden natuurlijk rekening met de digitale competenties van onze inwoners en bedrijven. Intern houden we grip op onze sterk groeiende informatie, sluiten we onze proces- en informatiearchitectuur aan op landelijke standaarden en voldoen we aan de landelijke normen voor privacy- en informatieveiligheid.