Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves

Overzicht van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves

Bedragen x € 1.000

2018

2019

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

waarvan structureel

waarvan structureel

waarvan structureel

waarvan structureel

Algemene reserves

9802003 Reserve vrij besteedbare middelen

477

477

158

477

477

65

9802004 Saldireserve

0

0

1.774

0

0

708

9802007 Reserve risico's

55

55

2.000

55

55

2.000

Totaal algemene reserve

533

533

3.932

0

533

533

2.773

0

Bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten

9803007 Reserve kantoorautomatisering

407

407

697

697

407

407

603

603

9803029 Reserve kapitaallasten bruggen

150

150

153

153

150

150

152

152

9803033 Reserve verv.bedr.midd.Stadsbeheer

157

157

350

350

157

157

363

363

9803047 Reserve dekking kapitaallasten Dreiumme

100

100

300

300

105

105

257

257

9803050 Reserve kap. lasten huisv. Stadsbeheer

0

0

2.039

0

0

0

0

9803073 Reserve vervanging sportaccomodaties

186

186

67

67

186

186

66

66

9803077 Reserve duurzame voorzieningen Zwembad

120

120

224

224

120

120

220

220

9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van Heeckeren

98

98

196

196

98

98

196

196

9803086 Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol

1

1

6

6

1

1

6

6

Totaal bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten

1.218

1.218

4.031

1.992

1.223

1.223

1.863

1.863

Bestemmingsreserves tbv egalisatie

9803008 Reserve rente egalisatie

0

0

981

0

0

0

9803019 Reserve lokaal huisv.beleid onderwijs

454

454

90

40

454

454

40

40

9803090 Reserve Sociaal Domein

1.016

1.016

3.146

2.457

1.051

1.051

3.409

2.720

9803046 Reserve onderhoud graven

0

0

0

0

0

0

9803087 Egalisatiereserve AZC Voorsterallee

42

42

0

42

42

0

9803088 Egalisatiereserve onderwijshuisvesting nieuwkomers

0

0

7

7

0

0

7

7

9803091 Egalisatiereserve archeologie

150

150

0

150

150

0

Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie

1.663

1.662

4.224

2.504

1.697

1.697

3.456

2.767

Reserves grondbedrijf

9803005 Reserve afgesloten projecten

0

0

0

0

0

0

9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen

7

0

7

7

0

9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten

16

16

0

16

16

0

9803025 Reserve strategische aankopen

10

10

0

10

10

0

Totaal reserves grondbedrijf

33

26

0

0

33

33

0

0

2018

2019

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

waarvan structureel

waarvan structureel

waarvan structureel

waarvan structureel

Overige bestemmingsreserves

9803002 Reserve verkiezingen

0

0

94

0

0

0

9803010 Reserve risico-inventarisatiefonds

12

12

0

12

12

0

9803020 Reserve voor de kunst

0

0

56

0

0

0

9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen

5

5

58

5

5

0

9803048 Reserve spoorse doorsnijdingen

11

11

124

124

11

11

124

124

9803049 Reserve vervanging inventaris

42

42

42

42

42

42

42

42

9803056 Reserve parkeren

102

102

23

23

102

102

8

8

9803059 Reserve energieneutrale maatregelen

0

0

0

0

0

0

9803061 Reserve onderhoud gebouwen

545

545

872

12

545

545

12

12

9803064 Reserve voor de sport

102

102

138

98

102

102

97

97

9803066 Reserve rentekosten monumentenleningen

1

1

19

19

1

1

16

16

9803067 Reserve BWS renteverschil

1

1

0

1

1

0

9803068 Reserve de Mars

1

1

30

30

1

1

20

20

9803072 Reserve klimaatbeleid BANS

1

1

0

1

1

0

9803074 Reserve voor de cultuur

61

61

60

60

61

61

60

60

9803075 Reserve justitiediensten / stimulering

2

2

3

3

2

2

3

3

9803076 Reserve Rivier in de Stad

0

0

0

0

0

0

9803079 Reserve implementatie KTD bez.

0

0

0

0

0

0

9803082 Reserve Besluit Locatiegebonden Subsidie

0

0

0

0

0

0

9803083 Reserve Vitale Stad (GSO/ISV)

0

0

0

0

0

0

9803085 Reserve degeneratiekosten glasvezelnetw

2

2

0

2

2

0

9803089 Reserve onderhoud zwembad

116

116

92

92

116

116

98

98

9803091 Reserve snelfietsroute Zutphen-Deventer

100

0

200

0

Totaal overige Bestemmingsreserves

1.103

1.003

1.609

503

1.203

1.003

479

480

Totaal reserves

4.550

4.443

13.796

4.999

4.690

4.489

8.571

5.110

Overzicht van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves

Bedragen x € 1.000

2020

2021

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

waarvan structureel

waarvan structureel

waarvan structureel

waarvan structureel

Algemene reserves

9802003 Reserve vrij besteedbare middelen

477

477

50

477

477

0

9802004 Saldireserve

0

0

391

0

401

9802007 Reserve risico's

55

55

0

55

55

0

Totaal algemene reserve

533

533

441

0

533

532

401

0

Bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten

9803007 Reserve kantoorautomatisering

407

407

577

577

407

407

587

587

9803029 Reserve kapitaallasten bruggen

150

150

150

150

150

150

148

148

9803033 Reserve verv.bedr.midd.Stadsbeheer

157

157

394

394

157

157

383

383

9803047 Reserve dekking kapitaallasten Dreiumme

105

105

257

257

105

105

257

257

9803050 Reserve kap. lasten huisv. Stadsbeheer

0

0

0

0

0

9803073 Reserve vervanging sportaccomodaties

186

186

65

65

211

210

65

65

9803077 Reserve duurzame voorzieningen Zwembad

120

120

216

216

120

120

216

216

9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van Heeckeren

98

98

196

196

98

98

196

196

9803086 Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol

1

1

6

6

1

1

6

6

Totaal bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten

1.223

1.223

1.861

1.861

1.248

1.248

1.858

1.858

Bestemmingsreserves tbv egalisatie

9803008 Reserve rente egalisatie

0

0

0

0

0

9803019 Reserve lokaal huisv.beleid onderwijs

454

454

40

40

454

454

40

40

9803090 Reserve Sociaal Domein

1.188

1.188

3.256

3.256

1.558

1.558

3.034

3.034

9803046 Reserve onderhoud graven

0

0

0

0

0

9803087 Egalisatiereserve AZC Voorsterallee

42

42

0

42

42

0

9803088 Egalisatiereserve onderwijshuisvesting nieuwkomers

0

0

6

6

0

6

6

9803091 Egalisatiereserve archeologie

150

150

0

150

150

0

Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie

1.834

1.834

3.303

3.302

2.204

2.204

3.080

3.080

Reserves grondbedrijf

9803005 Reserve afgesloten projecten

0

0

0

0

0

0

9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen

7

7

0

7

7

0

9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten

16

16

0

16

16

0

9803025 Reserve strategische aankopen

10

10

0

10

10

0

Totaal reserves grondbedrijf

33

33

0

0

33

33

0

0

2020

2021

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

waarvan structureel

waarvan structureel

waarvan structureel

waarvan structureel

Overige bestemmingsreserves

9803002 Reserve verkiezingen

0

0

0

0

0

9803010 Reserve risico-inventarisatiefonds

12

12

0

12

12

0

9803020 Reserve voor de kunst

0

0

0

0

0

9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen

5

5

0

5

5

0

9803048 Reserve spoorse doorsnijdingen

11

11

124

124

11

11

124

124

9803049 Reserve vervanging inventaris

42

42

28

28

42

42

28

28

9803056 Reserve parkeren

102

102

8

8

102

102

8

8

9803059 Reserve energieneutrale maatregelen

0

0

0

0

0

9803061 Reserve onderhoud gebouwen

545

545

12

12

545

545

12

12

9803064 Reserve voor de sport

102

102

96

96

102

102

96

96

9803066 Reserve rentekosten monumentenleningen

1

1

16

16

1

1

16

16

9803067 Reserve BWS renteverschil

1

1

0

1

1

0

9803068 Reserve de Mars

1

1

0

1

1

0

9803072 Reserve klimaatbeleid BANS

1

1

0

1

1

0

9803074 Reserve voor de cultuur

61

61

60

60

61

61

60

60

9803075 Reserve justitiediensten / stimulering

2

2

3

3

2

2

3

3

9803076 Reserve Rivier in de Stad

0

0

0

0

0

9803079 Reserve implementatie KTD bez.

0

0

0

0

0

9803082 Reserve Besluit Locatiegebonden Subsidie

0

0

0

0

0

9803083 Reserve Vitale Stad (GSO/ISV)

0

0

0

0

0

9803085 Reserve degeneratiekosten glasvezelnetw

2

2

0

2

2

0

9803089 Reserve onderhoud zwembad

116

116

99

99

116

116

99

99

9803091 Reserve snelfietsroute Zutphen-Deventer

300

0

400

0

Totaal overige Bestemmingsreserves

1.303

1.003

446

446

1.403

1.004

445

446

Totaal reserves

4.926

4.626

6.050

5.609

5.421

5.021

5.784

5.384