Financieel overzicht

Financiën

In 2018 werken we aan de financiële vertaling van het nieuwe accommodatie- en vastgoedbeleid. In de begroting van 2019 zal dit zijn weerslag krijgen.
In de programmabegroting voor het onderhoud van kapitaalgoederen zijn budgetten opgenomen voor het dagelijks- en groot onderhoud. In onderstaand overzicht zijn de budgetten weergegeven zoals ze zijn opgenomen bij de programma's.

Financieel overzicht kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen

Pr

Werkelijk 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Wegen

Straten etc.

3

1.647.946

1.486.500

1.517.500

Bruggen en tunnels

3

209.867

282.100

333.900

Waterwerken

3

20.255

31.300

31.900

Openbare verlichting

3

438.100

434.100

383.600

Totaal wegen

2.316.168

2.234.000

2.266.900

Overige watergangen

3

28.306

31.300

31.300

Afwatering

3

357

4.500

4.500

Groen

3

1.120.204

1.144.000

1.153.400

Openluchtrecreatie

3

38.984

46.600

45.100

Speelgelegenheden

3

136.712

142.700

145.400

Riolering

3

912.061

1.014.700

905.400

Gebouwen

Vastgoed

5

1.304.196

1.223.600

797.200

Totaal

5.856.988

5.841.400

5.349.200

Kerncijfers kapitaalgoederen

2016

2017

2018

Wegen

Oppervlakteverharding

Elementen

m2

1.519.148

1.631.168

1.709.066

Cementbeton

m2

6.745

Asfalt

m2

756.406

750.882

775.196

Zandwegen

m2

27.335

91.716

85.005

Openbare verlichting

Lichtmasten

st

8.668

9.616

9.500

Riolering

Rioolstelsel

km

255

282

292

Hoofdrioolgemalen

st

37

37

37

Subgemalen (incl. drukriool)

st

220

220

220

Drukriolering

km

50

50

50

Straatkolken

st

27.260

27.260

27.260

IBA's

st

10

11

11

Groen

Gazon

ha

183

192

141

Bosplantsoen

ha

40

42

33

Heesters en rozen

ha

28

31

26

Sierbeplanting

ha

0,5

Waterbeplanting

ha

18

Overig

ha

30

Bomen

st

31.105

31.180

31.180

Spelen

Openbare gelegenheden

st

170

177

180

civieltechnische contructies

Fiets- en voetbruggen

st

52

52

52

Verkeersbruggen

st

21

21

21

Viaducten

st

49

49

49

Duikers

m1

417

417

417

Kades

m1

3.936

3.936

3.936