Doelstellingen

  • Goede wegen en openbare verlichting in stand houden.
  • De afvalwaterketen op de best mogelijke manier beheren.
  • Het grond-, hemel- en oppervlaktewater zo goed mogelijk beheren. Daarbij houden we rekening met de klimaat- en duurzaamheidsopgaven.
  • De civieltechnische kunstwerken veilig houden.
  • Het openbaar groen zo beheren dat het optimaal bijdraagt aan de leefbaarheid van de openbare ruimte en aan de (stads)natuur in de gemeente.
  • De gebouwen van de gemeente efficiënt en duurzaam onderhouden met zorg voor de toekomst. Veiligheid en gebruiksvriendelijkheid zijn daarbij gewaarborgd.
  • Een evenwichtige vastgoedportefeuille die een bijdrage levert aan de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.