Doelstellingen

Wij hebben continu een actueel risicoprofiel en een actueel overzicht van het weerstandsvermogen. Wij willen het risicobewustzijn van de medewerkers vergroten.