Financieel overzicht

Lokale lastendruk

In vergelijking met andere gemeenten in Gelderland hebben wij een gemiddelde lastendruk. Bij ons is die per inwoner € 352. Het gemiddelde in Gelderland is € 380. Bij de berekening van de afvalstoffenheffing gaat de provincie uit van 32 ledigingen bij diftargemeenten, waaronder Zutphen. Het succes van gescheiden inzamelen heeft mede geleid tot een lager aantal ledigingen.

Zutphen

Gelders gemiddelde

OZB

€ 178

€ 204

Afvalstoffenheffing

€  89

€  78

Rioolheffing

€  85

€  98

Gemiddeld

€ 352

€ 380

Financieel overzicht

Hieronder staat een vergelijk van de lastendruk per inwoner binnen het samenwerkingsverband Tribuut gebaseerd op de tarieven in 2017:

Zutphen

Apeldoorn

Epe

Lochem

Voorst

OZB

€ 178,-

€ 302,-

€ 166,-

€ 154,-

€ 210,-

Afvalstoffenheffing

€   89,-

€ 100,-

€ 110,-

€   72,-

€   91,-

Rioolheffing

€   85,-

€   70,-

€   75,-

€ 150,-

€ 119,-

Totaal

€ 352,-

€ 472,-

€ 351,-

€ 376,-

€ 420,-

Bron: Provincie Gelderland; Financieel toezicht gemeenten.

Kwijtschelding

De geraamde kosten van kwijtschelding van de belangrijkste gemeentelijke heffingen in Zutphen zijn:

Belastingsoort

2017

2018

Afvalstoffenheffing

€      266.100

 €      266.100

Rioolheffing

   €        106.000

 €      118.000

Hondenbelasting

 €        16.200

 €        18.700

Opbrengsten

De geraamde opbrengst van lokale belastingen en heffingen in Zutphen zijn:

Belastingsoort

2017

2018

OZB

€         8.400.100

 €         8.824.900

Hondenbelasting

 €            271.200

 €            275.000

Precario

 €         1.583.900

 €         1.583.900

(Water)toeristenbelasting

 €            142.200

 €            144.200

Afvalstoffenheffing

 €         4.204.700

 €         4.390.720

Rioolheffing

 €         4.038.700

 €         4.225.025

Reclamebelasting centrum

€            250.000

€            250.000

Reclamebelasting industriegebied

€             260.000

€            260.000

Haven- en opslaggelden

 €               11.100  

 €              11.100

Marktgelden

 €            205.600

 €            205.600

Lijkbezorgingsrechten

 €            335.500

 €            335.500

Leges

 €         1.864.500

 €         1.814.400

Parkeerbelasting

 €         2.088.700

 €         2.088.700

Totaal

 €     23.146.200

 €     24.409.045