Doelstellingen

Correcte en tijdige uitvoering van de wet WOZ en een kostendekkende bedrijfsvoering.