Overzicht baten en lasten (2019 - 2021)

Bedragen x €1.000Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Omschrijvinglastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
1Bestuur4.320-8583.4624.176-8583.3174.234-8583.376
3Duurzame leefomgeving32.793-23.0519.74131.164-21.4229.74128.895-19.1769.719
2Veilige stad4.197-304.1674.177-304.1474.157-304.127
5Aantrekkelijke stad11.517-6.2025.31411.468-6.2025.26511.423-6.2025.221
4Vitale samenleving, iedereen doet mee90.520-21.64768.87487.757-21.65266.10587.924-21.65266.272
Totaal programma's143.347-51.78891.558138.742-50.16488.575136.633-47.91888.715
Algemene dekkingsmiddelen
Geldleningen18-958-94028-958-92939-957-918
Beleggingen85-652-56785-652-56785-652-567
Belastingen OZB587-10.858-10.270587-10.858-10.271587-10.858-10.270
Uitkeringen gem. fonds0-87.070-87.0700-87.839-87.8390-88.636-88.636
Algemene baten en lasten711-2.194-1.482927-2.194-1.2661.281-2.194-912
Kostenplaatsen000000000
Overhead11.843-77411.06911.898-77411.12411.938-77411.164
Totaal Alg. dekkingsmiddelen13.244-102.506-89.26013.525-103.275-89.74813.930-104.071-90.139
Onvoorzien291029144104415910591
Totaal saldo van baten en lasten158.175-154.2933.881154.565-153.4391.123152.352-151.988363
Mutaties reserves
1Bestuur000000000
2Veilige stad460464604646046
3Duurzame leefomgeving218-330-112218-321-102218-321-103
5Aantrekkelijke stad809-526283909-5263831.009-526484
4Vitale samenleving, iedereen doet mee2.069-6.016-3.9472.205-3.843-1.6382.600-3.568-968
6Algemene dekkingsmiddelen1.549-1.700-1511.549-1.3611881.549-1.369180
Totaal reserves4.691-8.572-3.8814.927-6.051-1.1235.422-5.784-361
Resultaat162.866-162.864-1159.491-159.491-1157.772-157.7730