Overzicht baten en lasten (2016 - 2018)

Bedragen x €1.000Rekening 2016Begroting 2017Begroting 2018
Omschrijvinglastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
1Bestuur6.839-9795.8613.778-9512.8264.408-8583.550
3Duurzame leefomgeving43.266-26.53816.72837.528-29.0078.52132.735-21.97810.757
2Veilige stad5.485-255.4603.959-503.9084.259-304.228
5Aantrekkelijke stad16.608-10.2606.34810.724-6.6924.03212.450-6.2726.178
4Vitale samenleving, iedereen doet mee92.513-26.56265.95289.077-21.82167.25691.595-21.58370.012
Totaal programma's164.711-64.364100.349145.066-58.52186.543145.447-50.72194.725
Algemene dekkingsmiddelen
Geldleningen53-915-86211-878-86712-958-946
Beleggingen143-790-647108-1.022-91485-652-567
Belastingen OZB1.121-11.228-10.107889-10.430-9.541670-10.858-10.188
Uitkeringen gem. fonds0-85.990-85.9900-82.507-82.5070-86.155-86.155
Algemene baten en lasten3.677-3.2983794.776-2.2592.5171.581-1.51268
Kostenplaatsen2.21002.210000000
Overhead00011.677-80010.87612.294-77411.520
Totaal Alg. dekkingsmiddelen7.204-102.221-95.01717.461-97.896-80.43614.642-100.909-86.268
Onvoorzien00014101411410141
Totaal saldo van baten en lasten172.959-166.5846.376162.669-156.4196.248160.876-151.6319.245
Mutaties reserves
1Bestuur800801010-94-94
2Veilige stad46-301546-73846-2124
3Duurzame leefomgeving2.170-6.115-3.946215-390-176218-459-240
5Aantrekkelijke stad571-1.478-907363-1.144-781704-1.241-537
4Vitale samenleving, iedereen doet mee10.597-11.007-4101.348-3.588-2.2412.034-6.304-4.270
6Algemene dekkingsmiddelen4.390-5.599-1.2082.332-5.422-3.0901.549-5.677-4.128
Totaal reserves17.854-24.229-6.3764.305-10.551-6.2494.551-13.796-9.245
Resultaat190.811-190.8120166.970-166.9721165.426-165.4280