Gebiedsgerichte programma's

Op een heel aantal plekken in de gemeente zijn wij aan het werk. De belangrijkste gebiedsprogramma's geven we weer. Steeds gaat het erom de gemeente sociaal, fysiek en economisch te versterken. De programma's dragen hieraan bij.