Grondbeleid

Voor bijna alle maatschappelijke en gemeentelijke activiteiten is grond en ruimte nodig. Voor wonen, werken, leven & sterven, recreëren, verkeer & vervoer, natuur, cultuur, zorg of onderwijs. Wij zetten onze gronden in om doelen van anderen binnen en buiten de gemeente te helpen realiseren.
Veel maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen komen in Zutphen op een klein grondgebied bij elkaar. Hoe kunnen we het grondbeleid zo inzetten dat het maatschappelijk rendement zo hoog mogelijk is, dat we kunnen sturen op maatschappelijke of ruimtelijke doelstellingen? En kunnen we op die manier waarde toevoegen voor onze stad en voor onze inwoners?