Bedrijfsvoering

Wij gaan voor de realisatie van de programmabegroting. Dat kunnen we niet zonder onze zelfstandige professionals. Zij zoeken meer en meer de verbinding met de samenwerkingspartners en de inwoners en ondernemers van onze stad. Op die manier groeien we met elkaar naar een netwerksamenleving. Wij ontwikkelen ons tot een wendbare, compacte en flexibele organisatie die past bij de snel veranderende samenleving.