Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Als gemeente moeten we geld hebben om risico's die we lopen, het hoofd te kunnen bieden. Om de hoogte van dat bedrag, het weerstandsvermogen, te kunnen bepalen, hebben we een risico-inventarisatie gemaakt. Op basis van die inventarisatie hebben we een risicoprofiel opgesteld waarop we ons weerstandsvermogen hebben berekend. Ons beleid is gericht op actieve risicosturing, waarbij we voortdurend de relatie met de weerstandscapaciteit in de gaten houden.